Bli medlem

Medlemskap


ordinær - alder 18-62

Sommerkampanje 2018


Kan kjøpes fra 01.06.2018 til 31.07.2018
Har du hatt medlemskap hos oss før, så ta kontakt med oss direkte for å få aktivert kampenjen.
Har du betalt innmeldingsavgiften tidligere trenger du ikke betale den nå.
NB! De som har fått refundert innmeldingsavgiften i andre kampanjer må betale innmeldingsavgiften.

Studentmedlemskap


må vise frem studentbevis - alder 18-30

Studentmedlemskap SPESIAL


må vise frem studentbevis - alder 18-30
NB! Kan kjøpes fra 01.08.2018

Ungdomsmedlemskap


må ha godkjenning fra foreldre - alder 16-18

Seniormedlemskap


alder 62 og eldre

AAP/Uføre


Må vise dokumentasjon - alder 18-62

Andre priser